Saturday, October 2, 2010

CONCERT: Pt. Raajan Sajan Mishra - Bhairav se Bhairavee Tak

ताल चक्र आयोजित

"भैरव से भैरवी तक"

पंडित राजन आणि साजन मिश्रा
तबला: पंडित अरविंद कुमार आझाद
हार्मोनियम: धरमनाथ मिश्रा

वेळ: २ ऑक्टोबर सकाळी ७:३० ते दुपारी १:३० , ३ ऑक्टोबर दुपारी ३:३० ते रात्री ९:३०
स्थळ: बालशिक्षण मंदिर सभागृह, मयूर कॉलनी, कोथरूड, पुणे

देणगी प्रवेशिका: रु. १०००, ८०० आणि ६००
हेमंत बेडेकर: ९६२३० १४१४२
शिरीष ट्रेडर: ९४२२३ ०६६७०

No comments: