Thursday, April 7, 2011

CONCERT: Smt Arati Ankalikar-Tikekar

बेडेकर गणपती राम-नवमी उत्सव

गुरुवार ७ एप्रिल सायंकाळी ६:०० ते८:३०
गायन: सौ आरती अंकलीकर-टिकेकर

तबला: भरत कामत
संवादिनी: मिलिंद कुलकर्णी
पखवाज: धनंजय वसवे

बेडेकर गणपती मंदिर, पौड रस्ता

No comments: