Sunday, February 6, 2011

CONCERT: Shri Praveen Sheolikar, Shri Vijay Koparkar

मधुकौंस प्रस्तुत

- पं. प्रवीण शेवलीकर (व्हायोलीन वादन)
- पं. विजय कोपरकर (गायन)
साथ संगत: अजिंक्य जोशी (तबला) , मिलिंद कुलकर्णी (संवादिनी), विनोद लेले (तबला)

बालशिक्षण मंदिर सभागृह, मयूर कॉलनी, कोथरूड
रविवार ६ फेब्रुवारी, सायंकाळी ६ वाजता

No comments: