Thursday, April 1, 2010

CONCERT: Devaki Pandit, Kalapini Komkali

|| परंपरा - शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय गायनाची मैफल ||

सहभाग: देवकी पंडित, कलापिनी कोमकली
निवेदन: मंगला खाडिलकर
स्थळ: यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरूड
१ एप्रिल २०१०, रात्री ९:३०

No comments: